Zmotywować specjalistę (News)

Jak donosi magazyn „Personel i Zarządzanie”, specjaliści to druga grupa zawodowa po pracownikach szeregowych, która po wejściu Polski do Unii Europejskiej najczęściej emigrowała za granicę. Obecnie nie jest łatwo pozyskać wykwalifikowanego pracownika czy specjalistę. Trudniej też utrzymać zatrudnionych…