Zarządzanie zespołem produkcyjnym ? od narzędzi do efektów (Artykul)

Efektywne zarządzanie zespołem jest jednym z filarów zarządzania bez względu na to o jakim sektorze, jakiej szerokości geograficznej i jakiej wielkości firmy mówimy. Podobnie jak w przypadku każdego innego aspektu zarządzania, znajomość i zastosowanie samych narzędzi nie jest gwarancją sukcesu. Potrzebna jest odrobina talentu i sztuki oraz, co jest bardzo istotne w tym przypadku, świadomości przełożonego.
Środowisko produkcyjne często uważane jest za bardzo specyficzny i ogólnie trudny do zarządzania obszar. W szczególności zarządzanie zespołem, który niejednokrotnie, podobnie jak cały „czynnik ludzki”, jest uznawany za drugorzędny wobec aspektów technicznych, technologicznych, kosztowych i jakościowych. O ile każdą maszynę można przy odrobinie wiedzy ustawić o tyle z zespołem pracowniczym jest nieco trudniej.
Abstrahując jednak od przykładów procesów wysoce zautomatyzowanych, opartych o wykorzystanie zaawansowanych technologii i robotyki, ośmielę się stwierdzić, że to jednak ludzie tworzą przede wszystkim środowisko produkcyjne, a nie infrastruktura i technologie. To dzięki nim może udać się osiągnąć wysoką wydajność pracy przy stosunkowo niskich kosztach, optymalnie wykorzystane zasoby, poprawę terminowości dostaw, co może wpłynąć wyraźnie na zadowolenie klientów. To efektywne zarządzanie zespołem, a nie parkiem maszynom pozwoli na zachowanie ciągłości produkcji, czy też niskiej absencji pracowników.
Dlatego też szczególny nacisk w efektywnym zarządzaniu produkcją powinien być położony na zarządzanie pracownikami, którzy, w mniej lub bardziej bezpośredni sposób, zapewniają ciągłość procesów produkcyjnych.
Na ile jednak metody i narzędzia zarządzania powinny być „specyficzne” w przypadku zespołów produkcyjnych ?
Sadzę, że trudno mówić jest o zdecydowanej specyfice, narzędziach, które mają swoje zastosowanie jedynie w tym konkretnym środowisku. Większość stosowanych narzędzi zarządzania jest spotykana w innych sektorach (jest uniwersalna), ich wykorzystanie bywa jednak specyficzne, a bardzo duże znaczenie ma w tym przypadku wysoka świadomość odnośnie ich funkcji i warunków zastosowania ze strony przełożonych i oczywiście samych pracowników.