Zarządzającym jest niezwykle trudno pokonać rynek (News)

Czy możemy dostać więcej, płacąc mniej za zarządzanie? Okazuje się, że rynek może być lepszym zarządzającym, niż fundusze, pisze dzisiaj Jacek Pietkiewicz w tygodniku internetowym <font…