Wstrząsy w sieci (News)

Informatyka pomoże geologii. Przenośne komputery można połączyć w gigantyczną sieć monitorująca wstrząsy sejsmiczne i uprzedzającą o trzęsieniach ziemi. Eksperyment z udziałem kilkudziesięciu maszyn już się rozpoczął w aktywnej sejsmicznie Kalifornii – czytamy na łamach portalu rp.pl
Na…