UOKiK: zgoda na przejęcie

Spółka Apator może przejąć kontrolę nad Fabryką Wodomierzy Powogaz. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że koncentracja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji na rynku.