Trzyczęściowa analiza (News)

Jak donosi magazyn „Personel i Zarządzanie”, rynek szkoleń ewoluuje w tempie proporcjonalnym do przemian mających nadgonić kilkadziesiąt lat pozostawiających nas w tyle za wysoko rozwiniętymi krajami Europy i świata. Zmieniają się potrzeby i oczekiwania odbiorców szkoleń oraz ich podejście do rozwoju…