Telefonia stacjonarna w odwrocie

Rok 2007 był kolejnym rokiem, który przyniósł wiele istotnych i dynamicznych zmian na rynku telekomunikacyjnym zarówno dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych jak i dla użytkowników końcowych – głosi raport opracowany przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Jednym z pierwszych wniosków nasuwających się po przeanalizowaniu danych zebranych przez UKE jest recesja rynku telefonii stacjonarnej.