Szkolenia na miarę (News)

Jak donosi „Kurier Szczeciński”, w Polsce zaczyna się dostrzegać potrzebę ustawicznego kształcenia się. Coraz więcej firm stara się zatrzymać ludzi nie tylko podwyżkami, ale i szkoleniami, dającymi im wyższe kwalifikacje i szansę na wzrost uposażeń. Potrzebę dokształcania się widzą też i pracownicy….