System Ocen Pracowniczych jako element wspierający rozwój zasobów ludzkich w firmie Spomasz (Artykul)

System ocen pracowniczych i połączony z nim system bonusowego wynagradzania pracowników został wprowadzony w firmie Spomasz z początkiem 2007 roku. Pozwolił pracownikom zrozumieć, że przyszłość zakładu, w którym pracują jest ściśle powiązana z ich własną przyszłością. Tym samym ludzie wzięli odpowiedzialność za rezultat swoich działań w firmie i mają wpływ na swoje wynagrodzenie.
Fabryka Spomasz to producent i dostawca konstrukcji stalowych i instalacji przemysłowych. Członek holenderskiej Grupy Smulders od 1997 r. Firma zatrudnia około 200 pracowników. Działa w Żarach.