Środki na oczyszczalnie w ramach PO Infrastruktura i Środowisko (News)

Od 21 kwietnia samorządy oraz ich związki będą mogły składać wnioski do konkursów ogłoszonych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko. Na dofinansowanie np. budowy oczyszczalni ścieków lub punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych przeznaczonych zostanie w sumie 400 milionów euro.
Instytucją…