Przedsiębiorcy apelują do rządu o otwarcie rynku pracy (News)

Jak donosi portal gazeta.pl, Niemiecka Izba Przemysłu i Handlu (DIHK) zaapelowała do rządu w Berlinie o szybkie zniesienie barier w dostępie mieszkańców wschodnioeuropejskich państw UE do niemieckiego rynku pracy. – Przedłużenie okresu przejściowego o kolejne dwa lata do 2011 roku byłoby ogromnym błędem…