Przedsiębiorca inwestuje w pracownika (News)

Jak donosi magazyn „Fundusze Europejskie”, w latach 2007- 2013 na szkolenia pracowników przedsiębiorstw dostępne będzie w Polsce niemal 1,3 mld euro. Po doświadczeniach z lat ubiegłych, kiedy to niejako testowane były możliwości absorpcji środków wspomagających projekty szkoleniowe przedsiębiorstw działających…