Prawo bankowe do nowelizacji

Rząd na dzisiejszym posiedzeniu przyjął projekt nowelizacji Prawa bankowego. Jedna z ważniejszych zmian zakłada, że bank – na żądanie sądu lub prokuratora – będzie musiał udostępnić dane stanowiące tajemnicę bankową. Informacje takie będą mogły być udzielane w związku z toczącym się postępowaniem o przestępstwo popełnione przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.