Pracownicy narażeni na zagrożenia biologiczne

Pracodawcy bardzo często nie doceniają zagrożeń biologicznych i nie przykładają dostatecznej wagi do przestrzegania określonych procedur i reżimów sanitarnych – wynika z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, przeprowadzonych w latach 2006-2007 w sektorze gospodarki komunalnej.