Pracodawcy: „kominówka” do kosza

W opinii Konfederacji Pracodawców Polskich ustawa o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi powinna zostać uchylona w całości. Organizacja pracodawców twierdzi, że to rynek i efektywność menedżera, jego kompetencje i profesjonalizm, powinny decydować o wysokości jego wynagrodzenia.