Powstanie krajowy system pomocy bezrobotnym (News)

Jak donosi portal gazeta.pl, na bazie pilotażowego programu wprowadzonego w podlaskich urzędach pracy, powstanie krajowy system całodobowej pomocy osobom bezrobotnym. Będą oni mogli m.in. bezpłatnie korzystać z pomocy telefonicznych konsultantów. Na konferencji w Białymstoku podsumowano funkcjonowanie…