Polowanie na inżyniera (News)

Sytuacja na rynku pracy dla inżynierów nie jest z punktu widzenia pracodawców prosta – popyt znacznie przekracza podaż. Firmy dobrze przygotowane od strony zarządzania zasobami ludzkimi radzą sobie, stosując cały arsenał działań rekrutacyjnych i motywacyjnych. Napływ inwestycji zagranicznych, efekt…