Platforma nie chce urlopów na żądanie (News)

Dziś każdy pracownik ma prawo do czterech dni tzw. urlopu na żądanie. Można go wziąć bez pytania pracodawcy o zgodę, a o fakcie pójścia na taki urlop można powiadomić nawet pod koniec dniówki, którą się opuściło. – To wygodne rozwiązanie. Mam dziecko i czasami muszę z nim zostać. Dotąd raz korzystałam…