O etat coraz łatwiej (News)

Jak donosi „Nowa Trybuna Opolska”, od początku roku na Opolszczyźnie rekordowo maleje liczba bezrobotnych. Teraz pracy nie ma zaledwie co dziesiąta osoba. Tendencja spadkowa utrzymuje się od kilku lat, ale tak dobrze jak obecnie nie było jeszcze nigdy. – Według danych za kwiecień stopa bezrobocia w naszym…