Niepełnosprawni mają szansę na pracę (News)

Jak donosi dziennik „Miasto”, Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa prowadzi nabór niepełnosprawnych kobiet powyżej 45. roku życia, niepracujących, niezarejestrowanych w urzędzie pracy. 15 z nich przejdzie cykl szkoleń w ramach projektu „Laboratorium aktywizacji społeczno-zawodowej”. – Jego głównym celem…