Nie tylko Internet, czyli metody offline (Artykul)

Same narzędzia internetowe to za mało, aby postawić się w sytuacji swojego klienta i wyszukać słowa, których prawdopodobnie będzie używał. Należy oderwać się od komputera i Internetu, spytać postronne osoby i brać pod uwagę dane napływające do nas tradycyjnymi kanałami komunikacyjnymi. Duże znaczenie mają też tzw. metody twórczego myślenia.