Motywowanie handlowców bez budżetu – część II. (Artykul)

Szef sprzedaży może nie mieć wysokiego budżetu na pensje i premie, a jednocześnie kierować zmotywowanym do pracy zespołem. Pod warunkiem, że mały budżet zastąpi dużym zaangażowaniem w motywację pozafinansową.