Manipulacja w negocjacjach – cz. IV (Artykul)

W ramach gry negocjacyjnej manipulować można każdym elementem.