Mamy prawo do wglądu w swoje dane (News)

Korzystanie z baz stworzonych przez biura informacji gospodarczej może przynosić przedsiębiorcom korzyści dwojakiego rodzaju.
Umieszczając w nich dane dłużników, utrudniają im życie, wywierają na nich psychologiczny nacisk i skłaniają w ten sposób do spłaty zadłużenia. Natomiast weryfikując…