Logistyka – narzędzie kształtowania procesów gospodarczych (Artykul)

W ostatnich latach następuje szybka transformacja polskiej gospodarki, której jednym z głównych zamierzeń jest poprawa efektywności funkcjonowania państwa i poszczególnych przedsiębiorstw. Przemiany zachodzą praktycznie we wszystkich rodzajach działalności: politycznej, społecznej, ekonomicznej, obronnej itp.