Korzenie Lean Manufacturing (Artykul)

Szczupłe podejście do produkcji znane powszechnie pod nazwą Lean Manufacturing jest uważane za najskuteczniejszy sposób na radykalne podniesienie produktywności, zmniejszenie marnotrawstwa i skrócenia czasu cyklu produkcyjnego. Podejście to, nazywane czasami w Polsce jako „odchudzona produkcja”, zaczęło być znane szeroko w świecie za przyczyną opublikowanej w 1990 roku książki pt.: „The Machine that changed the world” (Maszyna, która zmieniła świat), w której James Womack, Daniel Jones i Daniel Roos, wyjaśniali, w jaki sposób przedsiębiorstwa mogą radykalnie zmienić swoją efektywność stosując podejście, w którym pionierem była Toyota 1. Książka ta opisywała rezultaty badań prowadzonych przez naukowców z Massachusetts Institute of Technology w ramach międzynarodowego projektu motoryzacyjnego (International Motor Vehicle Study Group), którym objęto 52 fabryki samochodów z 14 krajów świata. Naukowcy pracujący nad projektem podjęli próbę zdefiniowania nowej koncepcji: