Kontrowersyjny bank godzin pracy (News)

Pracownik najpierw zgodził się na nowe zasady pracy, a gdy okazało się, że są niezgodne z prawem, rozpoczął walkę o odszkodowanie. W firmie produkującej ciężarówki i autobusy pracodawca zawarł ze związkami zawodowymi porozumienie, w myśl którego został powołany tzw. bank godzin. Gdy firma nie miała zamówień,…