Greenpeace: nie chwytać CO (News)

Jedna z najbardziej wpływowych organizacji ekologicznych sprzeciwia się technologii wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS), która jest nadzieją polskiej energetyki
CCS („carbon capture and storage” czyli wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla) to zupełnie nowa technologia,…