Dodatkowe punkty przyjmowania zeznań podatkowych

W związku z upływającym 30 kwietnia 2008 r. terminem składania zeznań podatkowych za rok 2007 dyrektorzy izb skarbowych zostali zobowiązani do tworzenia okresowych punktów obsługi we wszystkich siedzibach gmin, powiatów i miast – informuje resort finansów. W akcję przyjmowania zeznań podatkowych włączone zostały także urzędy kontroli skarbowej.