Czy szef może zmienić warunki zatrudnienia (News)

Twój pracodawca chce powierzyć ci nowe obowiązki, podwyższyć albo obniżyć zarobki” Nie może tego zrobić na zasadzie widzi mi się, gdyż musi ściśle przestrzegać określonych prawem zasad postępowania. Porozumienie jest najwygodniejszym dla obu stron sposobem zmiany warunków pracy i płacy. Jednak jest ono…