Bezpłatne konferencje: Nowoczesna Firma w Europie w Twoim mieście. (News)

Projekt „Nowoczesna Firma w Europie”, to cykl bezpłatnych konferencji regionalnych poświęconych procesom biznesowym, które w sposób przekrojowy integrują różne zasoby firmy, a poprzez to silnie wpływają na jej efektywność. Poprzez prezentację konkretnych rozwiązań…