Bezpieczny podpis elektroniczny (News)

Od 21.07.2008 r. płatnicy składek na ubezpieczenia społeczne zobowiązani będą do przesyłania do ZUS dokumentów potwierdzonych kwalifikowanym e-podpisem. Zachęcamy do udziału w szkoleniu, które zapozna Państwa z aspektami organizacyjnymi, technicznymi i prawnymi podpisu elektronicznego. …