Advantage na Konferencji „Techniki lean w produkcji i łańcuchu dostaw” (News)

Zapraszamy wszystkich do udziału w naszej prezentacji na Konferencji „Techniki lean w produkcji i łańcuchu dostaw”, która odbędzie się 13 maja 2008 r. w Qubus Hotel Prestige, ul. Uniwersytecka 13, Katowice.
Zaprezentujemy temat „The Toyota Way w praktyce – filozofia, która pomaga w zarządzaniu”.