Jak działają transakcje forward

Forward (Terminowa Transakcja Walutowa, TTW) to transakcja, w której strony zobowiązują się do wzajemnej wymiany dwóch walut, w uzgodnionym momencie w przyszłości. Kurs wymiany jest ustalany w momencie zawarcia transakcji i zależy od trzech czynników:   aktualnego kursu rynkowego, różnicy stóp procentowych między walutami, biorącymi udział w przewalutowaniu, okresu, na jaki zawierana jest transakcja.   […]

Inwestorzy jeszcze bliżej GPW

Wśród nich jest przede wszystkim HFT, czyli handel wysokiej częstotliwości pozwalający na zawieranie transakcji w ułamkach sekund i zarabianie na minimalnych różnicach cen. Jednak ten rodzaj inwestowania stał się jeszcze bardziej realny po wprowadzeniu we wrześniu nowej usługi kolokacji – HPA (High Performance Access). Chociaż UTP miało kilka słabszych momentów na warszawskiej giełdzie, kiedy przez […]

Ekonomia chuliganów

Co tu pomoże ekonomia? Rozszerzenie zakresu ekonomicznych dociekań wiąże się najczęściej z odnajdywaniem typowo ekonomicznego wymiaru, w zjawiskach poza głównym nurtem życia gospodarczego. Przykładem może być ekonomia urzędów państwowych, partii politycznych, napiwków, prostytucji, street artu czy innych przedsięwzięć, które – oprócz wymiaru społecznego, politycznego czy moralnego – mają również wymiar finansowy. By jednak rozszerzyć swój […]

Montaż finansowy trampoliną do rozwoju firm

Pozyskanie finansowania na projekty we wczesnej fazie rozwoju jest nie tylko dość trudne, ale również wiąże się z dużymi kosztami i obciążeniami do wypełnienia, przez kilka, czy nawet kilkanaście kolejnych lat. Przedsiębiorcy szukają więc coraz to nowych form pozyskiwania kapitału będących alternatywą dla standardowych kredytów bankowych. Otrzymanie dotacji to jednak jedynie pierwszy krok do dynamicznego […]

Jak weryfikować otoczenie gospodarcze przedsiębiorstwa?

Dlatego warto zadać pytanie, jak mądry menadżer lub właściciel powinien oceniać ryzyko kontraktu, aby „robić tylko dobre interesy”?   Otoczenie gospodarcze przedsiębiorstwa Fakty wskazują na to, że w 2012 roku zbankrutowało ponad 900 firm. To znacznie więcej niż rok wcześniej. Eksperci szacują, że głównym powodem upadłości przedsiębiorstw była utrata płynności finansowej. Oznacza to, że w […]

Nowe obowiązki organów podatkowych

Uchwalone przez Sejm 26 lipca br. zmiany w Ordynacji podatkowej, kodeksie karnym skarbowym i prawie celnym mają związek z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 17 lipca 2012 r. (sygn. akt P 30/11), w którym orzekł on o niezgodności z konstytucją art. 70 § 6 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r.  – Ordynacja podatkowa.   […]

China factories regain footing

Factories in China appear to have snapped out of their funk in August, the latest sign that economic growth might be stabilizing in the world’s second-largest economy.