Minister Finansów blokuje kolejne zmiany w SSE

Doprecyzowanie pojęcia pomocy publicznej Przez blisko 15 lat istnienia specjalnych stref ekonomicznych w Polsce (SSE), praktyka ujawniła niedoskonałości zapisów ustawowych, zakłócających ich funkcjonowanie. Niezbędne więc jest dokonanie zmian w obecnym ustawodawstwie. Najważniejszą projektowaną zmianą jest poprawa redakcyjna przepisów traktujących o pomocy publicznej w SSE. Dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy są zwolnione […]

How Amazon’s new jobs really stack up

The online retail giant said it’s creating are 5,000 new warehouse positions that pay 30% more than traditional retail store jobs. But that’s not any different than the national average.

Tax reform secrecy plan blasted

Senate Finance Committee’s decision to keep tax reform proposals secret for 50 years has drawn strong objections and calls for transparency from a diverse array of tax, business and advocacy groups.