Student loan rates doubling on Monday

July 1 is here at the interest rate for subsidized Stafford student loans is on schedule to double to 6.8%. But lawmakers are busily working on bills that could lower the rates for all Stafford loans. If passed the changes would be retroactive to July 1.

Jak Polacy wyłudzają odszkodowania

Na jak wielką skalę wyłudza się odszkodowania z firm ubezpieczeniowych, nie da się dokładnie określić. Można jedynie operować danymi dotyczącymi wykrytych nieprawidłowości. Z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń wynika, że ogółem w 2011 roku łączna suma wyłudzeń sięgnęła prawie 117 mln zł, z czego ponad 8 mln to wyłudzenia z ubezpieczeń Działu I (na życie) oraz […]