Kto nie ryzykuje ten nie pije szampana czyli polskie dealerstwo w czasach kryzysu.

Zaczęło się od kryzysu na amerykańskim rynku kredytów subprime. Potem kryzys, a raczej jego skutki, dosięgły również Polskę. Długo nie musieliśmy czekać: problemy finansowe największych spółek tj.: Agora S.A., VOS LOGISTICS, Thompson w Piasecznie, czy Arcelor Mittal Poland, skutkowały utratą płynności finansowej, a tym samym redukcją planów inwestycyjnych i masowymi zwolnieniami. Wśród tych, którzy skutki […]

Brak OC może kosztować cię nawet 05 mln zł

    Jeśli nie wykupiłeś odpowiedniego ubezpieczenia lub prowadzisz nieubezpieczone auto, a spowodujesz wypadek, czeka cię mandat, a także tzw. regres ubezpieczeniowy świadczeń wypłaconych ofiarom wypadku. Aktualnie Fundusz prowadzi sprawy regresowe, których wysokość sięga kwoty nawet pół miliona złotych.   Kierowcy bez OC Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) zajmuje się wypłatą odszkodowań niewinnym ofiarom wypadków, spowodowanych […]

Czego nie wiemy o parabankach

  Czy parabank to nadal bank? Celem najnowszego badania przeprowadzonego na próbie tysiąca osób przez TNS Polska, na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), była diagnoza stanu wiedzy i opinii Polaków na temat usług oferowanych przez przedsiębiorców działających na rynku finansowym. Temat badania jest jak najbardziej aktualny, szczególnie w odniesieniu do głośnej sprawy Amber […]

Co to jest faktura VAT #8211; marża?

Podatnicy, którzy w ramach swojej działalności gospodarczej świadczą usługi, a także dokonują dostaw towarów używanych, antyków, dzieł sztuki oraz przedmiotów kolekcjonerskich mogą być opodatkowani na zasadach specjalnych i wystawiać z tytułu sprzedaż tzw. faktury VAT-marża. Jest to specyficzny rodzaj dokumentu pozwalający na dokonanie obliczenia wysokości zobowiązania wobec fiskusa na podstawie uzyskanej ze sprzedaży towarów lub […]

Jak opodatkować przychody uzyskiwane przez osoby fizyczne z udziału w spółce osobowej?

  Opodatkowanie dochodów uzyskanych w związku z posiadanymi udziałami w spółce osobowej budzi wiele kontrowersji. Rozważania dotyczące tego aspektu, należy zacząć od wskazania, że to spółka, a nie tworzący ją podatnicy, prowadzi działalność gospodarczą generującą przychody. Oznacza to, że jeżeli spółka prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, to analogicznie przychody wspólnika wynikające z udziału w takim podmiocie […]

Branża translatorska – ciągły wzrost

Według oceny Common Sense Advisory (Raport: „The Language Services Market 2012”) wartość światowego rynku tłumaczeń w 2011 roku wynosiła 29,9 miliardów dolarów, z czego na Europę przypadło aż 14,75 miliarda. Sama Europa Wschodnia to rynek wartości około 6,78 miliarda. Wartość światowego rynku tłumaczeń wzrosła w samym roku 2012 o około 12%. Podobny wzrost przewidywany jest […]

Jak potwierdzić otrzymanie korekty?

Często zdarza się, iż cenę transakcji sprzedawca zmniejsza o kwoty udokumentowanych i dopuszczonych prawnie rabatów, opustów czy uznanych reklamacji. Nierzadko dochodzi również do zwrotu towaru. Redukcja ceny oznacza redukcję podstawy opodatkowania, co wiąże się koniecznością wystawienia faktury korygującej „in-minus”. Aby wystawca faktury mógł zmniejszyć kwotę należnego VAT-u, musi posiadać potwierdzenie, iż nabywca dokonał odpowiedniego zmniejszenia […]

Abolicja składek w ZUS

Dzięki abolicji część aktywnych jeszcze przedsiębiorców będzie mogła stanąć na nogi. Jednak każdy kij ma dwa końce. Zła wiadomość jest taka, że ten, komu składki zostaną umorzone, będzie miał mniej środków zgromadzonych na koncie emerytalnym, a tym samym otrzyma niższą emeryturę. Przepisy ustawy o abolicji obejmują tych przedsiębiorców, którzy zawieszali działalność uzyskując zapewnienie od Zakładu […]

Z jakich preferencji może skorzystać mały podatnik?

Mały podatnik to, przedsiębiorca, u którego wartość przychodu ze sprzedaży w ubiegłym roku podatkowym nie przekroczyła równowartości w złotych 1 200 000 euro, z zaokrągleniem do 1 000 zł (w roku 2013 natomiast jest to 4 922 000 zł). Ustawa o VAT dodaje drugi wymóg – w przypadku maklerów, zarządzających funduszami inwestycyjnymi, agentów, oraz zleceniobiorców […]

E-deklaracje podatkowe bez bezpiecznego podpisu elektronicznego

Jest to kolejny etap wprowadzania w naszym kraju systemu e-Podatki – usług elektronicznych online świadczonych na rzecz obywateli i podmiotów gospodarczych. System ten ma ułatwić podatnikom rozliczanie się z urzędem skarbowym oraz innymi organami administracji skarbowej. Rodzaje e-deklaracji bez bezpiecznego podpisu elektronicznego Podatnicy podatku od towarów i usług mogą przesyłać przez Internet deklaracje podatkowe: VAT-7 […]