Kredyt a sprawy rodzinne

„Dziecinne” podejście Z pewnością wielu z nas słyszało lub czytało (albo co gorsza doświadczyło na własnej skórze) o sytuacji, w której klient w swoim wniosku kredytowym „zapomniał” wspomnieć o swoich dzieciach, tymczasem pochwalił się potomkiem np. na jednym z licznych portali społecznościowych. I chociaż banki nie przyznają się do weryfikowania wiarygodności potencjalnego kredytobiorcy w takich […]

Organizacja udzielania zamówień publicznych do 14 tys. Euro

Sposoby zawierania umów o zamówienia publiczne do 14 tys. euro W praktyce zamówień publicznych do 14 tys. euro kwestią wymagającą rozstrzygnięcia przez każdego zamawiającego jest więc wypracowanie określonych metod zawierania umów. Podejmowane w tym obszarze ustalenia mają często charakter przypadkowych decyzji. Metoda zawarcia umowy lub − innymi słowy − tryb albo sposób zawarcia umowy stanowi […]

Blaski i cienie polskiego konsultingu

KONKURENCJA NA POLSKIM RYNKU FIRM KONSULTINGOWYCH Z jednej strony zmieniła się sytuacja polityczna i gospodarcza krajów byłego bloku wschodniego, z drugiej – szansa biznesowa, w tym ogromne zapotrzebowanie rynkowe na usługi doradcze. Podobnie rzecz ma się z polskimi firmami konsultingowymi. Osiągnąwszy obecnie stabilną pozycję rynkową, zdobywszy doświadczenie w pracy z zagranicznymi firmami doradczymi, mając przy […]

Partnerstwo publiczno-prywatne – czas na projekty odpadowe

Przedstawiciele sektora publicznego usilnie starają się przygotować ścieżki przedsięwzięć infrastrukturalnych, przeprowadzić postępowanie i ostatecznie wybrać partnera publicznego, z którym wspólnie podzielą elementy ryzyka, koszty i odpowiedzialność przy realizacji zadań zabezpieczających świadczenie usług publicznych. Inwestorzy – partnerzy prywatni – partycypują w projektach polegających zazwyczaj na budowie i zarządzaniu parkingami, obiektami sportowo-rekreacyjnymi, infrastrukturą wodno-ściekową czy mieszkalnictwem komunalnym. […]