Spending more, saving less

As incomes slowly creep back up, Americans are spending more freely and saving less. Personal income rose 0.4% in December, following a 0.4% increase in November, according to data released Monday by the Commerce Department.

Snow blows city budgets

The steady onslaught of winter storms has wiped out snow removal budgets in cities and states all along the East Coast.

Made in America. Staying in America.

It’s no secret that manufacturers in the United States have been making a killing by selling industrial goods to customers in China, India and other hot emerging markets.

Made in the USA. Staying in the USA.

It’s no secret that manufacturers in the United States have been making a killing by selling industrial goods to customers in China, India and other hot emerging markets.

What bonds are saying about inflation

Like a dripping faucet filling up a sink, yields on U.S. Treasuries have been slowly rising for several months now — raising concerns that inflation may be on the horizon.

Łączenie spółek #8211; istota i rachunkowość

Zawiązanie nowej spółki wymaga utworzenia nowego podmiotu gospodarczego (wyłącznie spółki kapitałowej, nawet jeśli do tej pory firmy funkcjonowały jako spółki osobowe) oraz wyrejestrowania wszystkich łączących się spółek. Ekwiwalentem dla właścicieli spółek, które będą wyrejestrowane, jest uzgodniona między stronami transakcji cena przejęcia. Wspólnicy spółki przejmowanej mogą otrzymać: udziały lub akcje spółki przejmującej lub nowo zawiązanej; środki […]

Pozabudżetowe formy finansowania Jednostek Samorządu Terytorialnego

Możliwość korzystania z funduszy europejskich przez polskie samorządy głównie w zakresie realizacji kluczowych inwestycji infrastrukturalnych spowodowała z jednej strony ogromny boom  inwestycyjny i spełnianie się takich haseł promujących fundusze jak np. Polska pięknieje – a drugiej strony rozleniwił większość samorządowych urzędników i decydentów w zakresie korzystania czy chociażby poszukiwania innych, pozabudżetowych pieniędzy. Uznaje się bowiem, […]

Czy analiza techniczna często się myli?

Na początku przypomnę okres ostatniego załamania gospodarczego na świecie oraz ocen i perspektyw, szans i zagrożeń stawianych dla Polski wskutek kłopotów największych krajów. Każdy ekonomista miał inne zdanie i stawiał swoją tezę, co do rozwoju gospodarczego i przyszłego PKB. Opinii było mnóstwo, od skrajnie pesymistycznych po chłodne lecz wyważone, wynikające z kalkulacji wskaźników. Większość jednak […]