Nieudany debiut Taurona

Ekonomista Marek Zuber uważa, że nieudany debiut Tauronu, odstraszy wielu drobnych inwestorów od giełdy papierów wartościowych. Akcje sprywatyzowanej spółki energetycznej zakończyły notowania na poziomie 5 złotych i 5 groszy, czyli poniżej ceny emisyjnej wynoszącej 5 złotych i 13 groszy.

IV Forum Bankowo-Samorządowe w Warszawie

W ciągu ostatnich dwóch lat, jednostki samorządu terytorialnego przy współpracy z bankami, zainwestowały 30 miliardów złotych w realizację różnych lokalnych przedsięwzięć. Mówiono o tym podczas IV Forum Bankowo-Samorządowego w Warszawie.

GPW: debiut Taurona

Na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie weszła dziś spółka energetyczna Tauron. Cena akcji spółki podczas otwarcia notowań wynosiła 5 złotych 13 groszy, czyli tyle samo ile wynosiła cena emisyjna.

Wspieranie polskich marek

Przedstawiciele Związku Rzemiosła Polskiego mówią, że mikro i małym firmom brakuje wsparcia ze strony państwa. Polskie marki są za mało promowane – podkreśla Jerzy Bartnik-prezes ZRP.

Ceny paliw stanęły w miejscu

Tak wynika z raportu firmy doradczej e-petrol.pl, która obserwuje rynek paliwowy. Zmiany na światowych rynkach naftowych i walutowych spowodują, że w najbliższych dniach powinno być podobnie stabilnie – dodają analitycy spółki.

Ochrona majątku na granicy prawa

Chociaż w Polsce nie można pójść za długi do więzienia, to niektóre działania dłużników zmierzające do ochrony ich majątku przed windykacją ze strony wierzycieli stanowić mogą przestępstwo. Do grupy tych przestępstw zaliczane są m. in. przestępstwa z art. 300-301 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 – Kodeks karny (dalej: k.k.), które na potrzeby niniejszego artykułu […]

The boom and gloom Louisiana economy

The closer you get to the sea in Louisiana, the angrier the rhetoric on the homemade signs posted by the side of the road. From, „BP, your mother nature said to clean your room,” to, „Cannot fish or swim, how the hell are we supposed to feed our kids now?”

Dziś debiut giełdowy Tauronu

Na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych zadebiutuje spółka energetyczna Tauron. Będzie to kolejna z dużych prywatyzacji przeprowadzanych przez obecny rząd.

Wall Street reform bill reformed

Lawmakers came up with an alternative plan to pay for a Wall Street reform bill, attempting to save the bill from falling short of the votes necessary to pass in the Senate.