10. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA WIĘCEJ NIŻ GIS (News)

W dniach 28-30 maja 2008 r. w Krakowie odbędzie się jubileuszowa 10. Międzynarodowa Konferencja „Więcej niż GIS” poświęcona systemom do zarządzania pracami i zasobami przestrzennymi w telekomunikacji i branżach sieciowych.
Organizatorem konferencji jest…