?Zarządzanie emocjami. Inteligencja emocjonalna ? vademecum użytkownika?, Imperia 2008 (Artykul)

Rozwój i awans zawodowy

Któż nie chciałby zostać awansowany? Kto nie chciałby zajmować wyższego stanowiska?