?Badania opinii pracowników w praktyce zarządzania?, Imperia 2007 (Artykul)